Schraubpatronen-Bauart – für Blockkonstruktionen

RKVE...-VD

- NG 04 ... NG 40
- Kugelausführung
- Einschraubbar
- Sperrung in Einschraubrichtung

RKVG…

- Типоразмер 04... 16 (NG 04 … NG 16)
- Шариковое исполнение
- Ввертной
- Запирание в направлении противоположном монтажу

RVE…

- NG 04 ... NG 25
- Plattenausführung
- einschraubbar
- Sperrung in Einschraubrichtung

RVVE…

- NG 04 ... NG 40
- Kugelausführung
- einschraubbar
- Sperrung in Einschraubrichtung
- hohe Öffnungsdrücke